Nové Mesto nad Váhom                                     Zvolen                                                                 Lučenec

    Nám. Slobody 2/2                                         OD Prior                                                               OD Prior

                                                                     Nám SNP 2497                                                    Novohradská 3

   mobil : 0918 536 251                          mobil : 0917 151 361                                          mobil : 0918 964 412
   tel. :  032/771 61 81